Projekt

Projekt SC4SC-Systemic Coaching for Social Competence został zatwierdzony latem 2011 roku jako 2 letnie partnerstwo programu LLP w zakresie kształcenia dorosłych Grundtvig.

Idea SC4SC wspiera szerzenie profesjonalnego coachingu na bazie systemicznych założeń ESBA na szczeblu europejskim. ESBA opracowała model konsultingowy "Kieler Consulting Modell" wraz z ekspertami niemieckiego uniwersytetu w Kilonii, który integruje analityczne, systemiczne i konstruktywistyczne teorie.

W projekcie uczestniczy 5 instytutów partnerskich z Austrii, Bułgarii, Szwajcarii, Włoch i Polski.

Więcej informacji dot. projektu znajdą Państwo w zakładce:

> treść

> cele

lub proszę pisać na adres: helene.pusswald@aon.at
 

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.’