Mobilność

Dla realizacji całego projektu planuje sie następujące wyjazdy* :

Austria:   24 osoby, z tego 14 uczących się + 10 osób personelu
Bułgaria:    12 osób, z tego 9 uczących się + 3 osoby personelu
Włochy:         12 osób, ztego 5 uczących się + 7 osób personelu
Polska:           12 osób, z tego 7 uczących się + 5 osób personelu
Szwajcaria:       12 osób, z tego 6 uczących się + 6 osób personelu

*) Definicja mobilności:
Udział w wyjeździe zagranicznym w ramach partnerstwa, albo na spotkanie robocze zatwierdzonej instytucji partnerskiej albo na okoliczność imprezy, która organizowana będzie przez projekt lub sieć w ramach LLP.
Udział osoby w wyjeździe oceniany będzie jako krok w stronę mobilności.
Ta sama osoba w trakcie trwania partnerstwa może brać udział w wielu wyjazdach.
Nie istnieje dolna lub górna granica czasu trwania wyjazdu.
Oceniane będą tylko wyjazdy poza granicę kraju. 

 

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.’