Witamy w SC4SC!

SC4SC oznacza "Systematyczne zarządzanie kompetencjami społecznymi".

SC4SC to nazwa europejskiego projektu na lata  2010-2012,
w skład którego wchodzi program LLL-Grundvig  - www.lebenslanges-lernen.at.
Jest on zarządzany przez partnerów  z 5 krajów (AT, BG, CH, IT, PL).

SC4SC jest rozwijany jako moduł szkoleń w ramach tego projektu
aby wprowadzić systemowe zarządzanie/trenowanie do trenerów,
pracowników osobowych i nauczycieli.

SC4SC  zostanie upowszechniony w  koncepcji profesjonalnego coachingu,
jako instrument do wzmocnienia kompetencji społecznych.

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.’