Проектът

Проектът SC4SC – Системен коучинг за социална компетентност е разработен в рамките на Програма Учене през целия живот, секторна програма „Грюндвиг“ - Партньорства за познание. Той е одобрен за изпълнение през лятото на 2011 г. и е с планирана продължителност 2 години. 

Идеята „SC4SC“ подпомага разпространението на европейско ниво на професионалния коучинг, базиран на системния подход на ESBA. ESBA разработва “Kiel Consulting Model” съвместно с експерти от Университета в Киел, Германия, като интегрира в него аналитични, систематични и конструктивистки теории. Идеята „SC4SC“ е адресирана към специалисти Човешки ресурси, обучители, треньори, консултанти и др..

В реализирането на проекта участват партньорски организации от Австрия, България, Швейцария, Италия и Полша.

Повече информация за проекта можете да намерите в рубриките:
- Описание на проекта
- Цели

или като ни пишите на:            
office@avangardpc.com
info@esba.eu .

 

 

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.’